etkinliklerimiz

‘DEMOKRATİK KATILIMA DOĞRU BİR ADIM DAHA’ PROJESİ Yerelden Kalkınma Derneği-YEKAD (Şanlıurfa), Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi -BÜYEM (İstanbul), Batman Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (Batman), Doğanın Çocukları Çeroki Ekolojik Yaşam ve İngilizce Köyü Kulübü Derneği (Mersin) ile ortaklaşa yürüteceğimiz projede; Türkiye’nin farklı bölgelerindeki gençlerin bilgi ve farkındalıklarını artıracak eğitimlerle demokratik yetkinliklerinin geliştirilmesi, Demokratik Katılım Atölyesi ile gençlerin katılımcı demokrasi anlayışını günlük yaşamlarına entegre etmelerinin sağlanması ve farkındalık faaliyetleri yoluyla Türkiye’deki gençler arasında demokratik katılımın teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Atölye 04-08 Eylül 2023 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Atölye öncesinde Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi tarafından Proje kapsamında 4 adet online eğitim düzenlenecektir;
-Eleştirel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi
-Aktif Vatandaşlık ve Demokratik Yetkinliğin Geliştirilmesi
-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Katılımcı Demokrasiye Katkıları
-Demokratik Yönetişim Eğitimi.
04 Eylül – 08 Eylül 2023
KENT HAREKETLERİ HİKÂYE YAZIMI, DRAMA, FOTOĞRAF, ARŞİV, BELGELEME VE TİYATRO ATÖLYESİİstanbul’da hukuksuz kentsel dönüşüme karşı mücadele eden mahallelerden bir araya gelen ‘Kent Hareketleri’ üyeleri ile hikâye yazımı, drama, arşiv oluşturma, belgeleme ve fotoğraf atölyeleri gerçekleştirildi. Tüm bu atölye çalışmalarının bir çıktısı olarak, mücadele deneyimlerinden, anı ve anekdotlardan hareketle Enis Rıza tarafından bir oyun kaleme alındı. Üyelerin hiç tiyatro deneyimi olmadan kolektif çalışmaları 4 yılı aştı. “Oyun, Oyun İçinde” adlı tiyatro oyununun galası Mayıs 2019’da gerçekleşti. Grup İstanbul’un farklı mahallelerinde oyunlarını sergilemeye devam ediyor.
Ocak 2014 – devam ediyor
AVRUPA’NIN NEOLİTİK KÖPRÜSÜ: ANADOLU’NUN NEOLİTİK MİRASININ KAYIT ALTINA ALINMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASIAvrupa Birliği – Kültürler Arası Diyalog Hibe Programı çerçevesinde gerçekleşen projede BABİL, IFEA ve İMEÇE Derneği ile eşbaşvuru sahibidir. Hibe Programı çerçevesinde, “Taşlar Yerinden Oynuyor” projesi kapsamında gerçekleştirilen belgesel filmde Türkiye coğrafyasına yayılmış 39 Neolitik ören yerinde aktüel ve kazı başkanları ile söyleşi çekimleri gerçekleştirildi. Aynı başlık altında belirtilen 26 müze ve laboratuvarda çekimler gerçekleştirildi. 132 dakika süren belgesel film Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak 3 versiyonda yayımlandı. 
2019-2020
AYLIK KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİ   Atölye-toplantı-seminer salonu ve cep sinemasına sahip olduğu sürece BABİL, düzenli olarak kültür sanat etkinlikleri gerçekleştirdi. Aylık etkinlikler temel olarak; Çarşamba günleri Tarih /Toplum/ Siyaset seminerleri, perşembe günleri belgesel film gösterim ve söyleşileri, 15 günde bir cumartesi günleri kısa film gösterimleri şeklinde tasarlandı. Her ay için farklı tür bir müzik dinletisi ile bir şair ya da yazarın konuk edildiği ek etkinlikler de gerçekleştirildi.
Ocak 2012- Ocak 2016
TARİH SİNEMA İLİŞKİSİ VE İLGİLİ FİLMLERİN ENVANTERİNİN ÇIKARILMASI Belgesel sinema yaklaşımları ve belgesel filmler üzerinden tarih-gerçeklik ilişkisinin çözümlenmesi.
Nisan 2015 – Temmuz 2015
BELGESEL FİLM İZLEME VE FİLM OKUMA GÜNLERİBelgesel sinema alanında üretim yapan öğrenciler, gençler ve belgesel film gerçekleştirmek isteyen yetişkinlere yönelik belgesel film üretimi ve bir belgesel filmin yapılandırılması konusunda destekleyici film izleme ve okuma buluşmaları. 
Haziran 2015 – Aralık 2015
SANAT TARİHİ ATÖLYESİÖzellikle sanat tarihi ile ilgili gençlere yönelik arkaik dönemden itibaren sanat tarihinin gelişimi konusunda temel bilgi ve eserlerin işlendiği, görselleriyle paylaşıldığı atölye. 
Mart 2015 – Haziran 2015
EDEBİYAT VE SİNEMA İLİŞKİSİ ATÖLYESİFilmleştirilmiş romanların edebiyat-sinema bağlamında çözümlenmesi ve ilgili filmlerin izlenmesi. 
Ayrıntı Yayınları ile ortak gerçekleştirildi. 
Kasım 2014 – Aralık 2015
BELGESEL FİLM GÖSTERİMLERİ VE SÖYLEŞİLER
BÜYÜKADA-ADAEVİ   
Büyükada Çınar Mevkii Adalar Müzesi Sergi Alanı içinde yer alan Adaevi’nde her cuma akşamı bir belgesel film gösterildi ve ardından filmin yönetmeni ile söyleşi yapıldı. 
Ağustos 2011-2012
UGLA (Uluslararası Genç Liderler Akademisi) “GENÇ SANAT” EĞİTMEN EĞİTİMİ  Genç Sanat Eğitimi, “Uluslararası Genç Liderler Akademisi (UGLA)” kapsamında Habitat Derneği’nin Türkiye çapında yaptığı çağrıların sonucunda belirlenen katılımcılarla gerçekleştirildi. Mersin, Adana, Bingöl, Malatya, Trabzon, İzmir, Yalova, Kütahya, Muğla, Ankara, Eskişehir, Sakarya ve Samsun’dan gelen genç katılımcılar ile BABİL mekânında 4 gün boyunca Belgesel Sinema ağırlıklı olarak sanata değinildi. Filmler izlendi, tartışmalar yürütüldü. Katılımcılardan, biriktirdiklerini yerele aktardı. 
16-20 Mart 2011
İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDE BELGESEL GÖSTERİMLERİTÜRSAB- Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ortaklığında düzenlenen Arkeoloji Filmleri Gösterimleri’nin ilki 27 Kasım 2010’da gerçekleştirildi. Her ay bir belgesel filmin ücretsiz olarak gösterime sunulacağı etkinlik kapsamındaki ilk film UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Türkiye’deki 9 bölgeyi tarihsel ve kültürel özellikleri ile anlatan “Anadolu Mirası”oldu.  
Kasım 2010- Haziran 2011
“OKULUMUZ SİNEMA”
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Eğitim Programı   
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Eğitim Programı projelerinden olan “Okulumuz Sinema “Mart 2010- Mayıs 2010 tarihleri arasında, İstanbul’un 39 ilçesindeki ilkokullarda uygulandı. Özellikle sinema etkinliklerinin ulaşamadığı çeper ilçe ilköğretim okullarında yoğunlaşan proje yoluyla 250 okulda 30.000 öğrenciye ulaşıldı. 
Şubat-Mayıs 2010
RUMLARLA İLGİLİ ÖNYARGILARI YENMEK VE GÜVENİ YENİDEN İNŞA ETMEK
Film Gösterimleri ve Sergi 
   
“Rumlarla İlgili Önyargıları Yenmek ve Güveni Yeniden İnşa Etmek” isimli proje Rumlarla ilgili bilgi sağlamak, bir arada yaşamı desteklemek ve yeniden bir güven ortamı oluşturmak için gerçekleştirilen bir sosyal sorumluluk projesidir. Proje BABİL tarafından Anna Lindh Vakfı desteği ile Tarihi Sümerbank Binası ev sahipliğinde tamamlandı.
Haziran 2009
“KOMŞUMLA BULUŞMA” 
KIRIKA & LOUKAS METAXAS KONSERİ 
   
Ege’nin tarihi ile bütünleşen iki yakasının müzik kültüründen beslenen ve bu kültürle bugünün şarkılarını yapan Kırıka, Yunanistanlı müzisyenler Loukas Metaxas ve Ourania Lampropoulou ile Birleşmiş Milletler Barış Günü olan 21 Eylül’de İstanbul’da bir konserverdi… “Meeting My Neigbour – Komşumla Buluşma” adı altında gerçekleştirilen konserle müzisyenlerin müzik kültürleri ve formları çerçevesinde bir araya getirilerek Türkiye ve Yunanistan ortak kültürüne vurgu yapmaları hedeflendi. 
Eylül 2009